تودوزی

سنترال تیونینگ

تودوزی صندلیها

تودوزی رودری ها

اجرای سقف جیر

تعویض کمربندها

تعویض چرم سردنده، فرمان و داشبورد

ترمیم بخشهای مستهلک

نصب موکت کف

همیشه کابین خودروها با گذشت زمان دچار استهلاک شده و چرم صندلیها و رودری ها و دیگر اجزا کابین آسیب می بیند. واحد تودوزی سنترال تیونینگ با ظرافتی خاص این آسیب ها را رفع و مرمت می نماید، همچنین می توان کابین داخل خودرو را با طراحی ویژه شخصی سازی نمود.

تماس با ما