تعمیر و آب بندی چراغها

سنترال تیونینگ

ماتی شیشه چراغ اتومبیل اتفاقیست که به مروز زمان برای چراخ خودرو شما می افتد. نور افتاب یکی از دلایلیست که باعث تیرگی و یا زرد شدن چراغ خودرو می باشد. رفع ماتی چراغها هم از داخل و هم از خارج انجام می گیرد و همچنین گاهی به علت خارج شدن چراغها از آب بندی داخل چراغ بخار آب جمع می گردد که برای رفع این اشکال چراغ مجدد باید آب بندی گردد.

تماس با ما