فیس لیفت

سنترال تیونینگ

فیس لیفت یک خودرو گاهی شامل تغییرات ساده‌ای در ویژگی‌ها و قابلیت‌های آن خودروست و گاهی تغییراتی چشمگیر را به خود می‌بیند. درواقع خودروی فیس لیفت تفاوت اساسی با خودروی قبلی ندارد، مگر آنکه طراحی مجدد شده باشد که در آن صورت هم ایده اولیه ساخت خودرو همچنان پابرجاست.

تماس با ما