نقاشی

سنترال تیونینگ

نقاشی کامل بدنه

نقاشی رینگها

نقاشی کلیپرها

نقاشی قطعات داخلی

لیسه گیری و قلم گیری

رنگ آمیزی کوره ای کلیه خودروهای لوکس در اتاق رنگ استاندارد ایتالیایی با استفاده از بهترین رنگها و به روزترین ابزارآلات انجام می شود

تماس با ما